SOUKPHATHAI


SOUKPHATHAI
 
บ้านທາຍນິໃສຈາກ10 ງານອາດີເລດສຸດHotຂອງໄວລຸ້ນ Fo10ค้นหาสมัครสมาชิก(Register)เข้าสู่ระบบ(Log in)
Welcome to our forums!->BE ACTIVE AND RESPECT OTHERS!

Share
 

 ທາຍນິໃສຈາກ10 ງານອາດີເລດສຸດHotຂອງໄວລຸ້ນ

Go down 
ผู้ตั้งข้อความ
SOUKPHATHAI
Admin
SOUKPHATHAI

Posts : 160
ເງີນ : 12407
ຄວາມດີ : 0
Join date : 22/03/2010
Age : 29

Character sheet
RAY:

ທາຍນິໃສຈາກ10 ງານອາດີເລດສຸດHotຂອງໄວລຸ້ນ Empty
ตั้งหัวข้อเรื่อง: ທາຍນິໃສຈາກ10 ງານອາດີເລດສຸດHotຂອງໄວລຸ້ນ   ທາຍນິໃສຈາກ10 ງານອາດີເລດສຸດHotຂອງໄວລຸ້ນ EmptyTue Mar 23, 2010 4:03 am

ທາຍນິໃສຈາກ10 ງານອາດີເລດສຸດHotຂອງໄວລຸ້ນ

1. ມັກເລັ່ນກິລາ
2. ມັກເບີ່ງໜັງ
3. ມັກການອອກແບບ
4. ມັກແຕ້ມຮູບ
5. ມັກຖ່າຍຮູບ
6. ມັກສະສົມ
7. ມັກງານສີນລະປະຫືຼດົນຕິ
8. ມັກອ່ານໜັງສື
9. ມັກເລື້ອງໄອທີ
10. ມັກການທ່ອງທ່ຽວ

ເລີ່ມທາຍນິໃສ
1.ມັກເລັ່ນກິລາ>> ເປັນຄົນອາລົມດີ ແຈກຮ້ອຍຍີ້ມມີມະນຸດສຳພິນດີ ໃຈເຢັນ ແລະອອ່ນນ້ອມຖ່ອມຕົນ ຮອບຄອບກ້າຄີດກ້າຕັດສີນໃຈ ແຖມຍັງເບີ່ງໂລກໃນແງ່ດີ ມີຄວາມຮັບຜີດຊອບສູງ ຮູ້ກາລະເທຊະ ເປັນນັກບໍລິຫານຈັດການທີ່ດີມັກຈະເຮັດຫຍັງບໍ່ຜີດພາດ

2. ມັກເບີ່ງໜັງ>> ມັກຢູ່ຄົນດຽວ ບໍ່ມັນວຸ້ນວາຍ ຈະມີຄວາມສຸກຫຼາຍໃນເມື່ອຢູ່ໃນໂລກສ່ວນຕົວ ເປັນຊາວທີ່ມີຄວາມສະຫຼາດ ແລະມັກຈະມີໄອເດີຍເກ໋ໆ ມາອວດໜູ່ ແລະມັກຊ່ວຍເຫືຼອຄົນທີ່ເດືອດຮ້ອນ ເສີຍແຕ່ບໍ່ມັກປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມເປັນຈີງຫາຄົນເຂົ້າໃຈຍາກ ແລະມັກຈະມີຄວາມອ້າງວ່າງໂດດດ່ຽວ

3. ມັກການອອກແບບ>> ເປັນ ຄົນທີ່ມີຄວາມຄິດຮອບຄອບ ໄຕ່ຕ່ອງຢ່າງຖີ່ຖ້ວນທຸກຄັ້ງກ່ອນຈະເຮັດຫຍັງລົງໄປ ບໍ່ມີຫຍັງເກີນຕົວຮູ້ຂີດຈຳກັດຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງ ເປັນນັກວາງແຜ່ນທີ່ເປັນຜູ້ນຳໄດ້ ໃຈຄໍ່ມັນຄົງບໍ່ຫວັ່ນໄຫວງ່າຍ ພໍໃຈໃນສີ່ງທີ່ຕົນເອງມີແລະບໍ່ຈ່າຍເງີນເກັ່ງ

4.ມັກແຕ້ມຮູບ>>ມີຄວາມສາມາດເປັນຄົນຈີງຈັງແລະຈິງໃຈເວົ້າຊື່ງໆຫນ້າ ແຕ່ອາລົມມັກຈະໃຈຮ້ອນງ່າຍແລະວູ່ວາມ ຈິດໃຈກໍ່ຫວັ່ນໄຫວງ່າຍ ບໍ່ໜັກແນ່ນຈິດໃຈແລະຄວາມຮູ້ສຶກຈະໄຫວໄປຕາມຄຳເວົ້າຂອງຄົນອື່ນສະເໜີ ຄ້ອນຂ້າງຝັນໄປໄກ

5. ມັກຖ່າຍຮູບ>> ເປັນຜູ້ຍີງອາລົມແປປ່ວນแปรป່ວນເຂົ້າໃຈຍາກໃຊ້ອາລົມຫຼາຍກວ່າເຫດຜົນແຕ່ກໍ່ເປັນຄົນໄວ້ໃຈໄດ້ມີນ້ຳໃຈຫາກໄດ້ຮັບການຮ້ອງຂໍກໍ່ຈະບໍ່ເຄີຍປະຕີເສດ ຈີງເພີ່ອແຜ່ຄົນອອ້ມຂ້າງ ບໍ່ມັກສ້າງຄວາມເດືອດຮ້ອນໃຫ້ກັບໃຜ


6. ມັກສະສົມ>> ເປັນຄົນສະຫຼາດຮອບຮູ້ທຸກເລື້ອງຕ່າງໆມັກການພົບປະ ສາງສັງ ແລະຄົບຄ້າກັບຄົນອື່ນ ເປັນຄົນອາລົມດີເອ໌ອ່າเป็นคนເຂົ້າກັບຜູ້ອື່ນໄດ້ດີ ແລະມັກຈະມີຄຳແນະນຳດີໆໃຫ້ກັບໜູ່ສະເໜີ ຮູ້ກາລະເທສະເບີ່ງໂລກໃນແງ່ດີ

7. ມັກງານສີນລະປະຫືຼດົນຕິ>> ເປັນຄົນຈີນຕະນາການກວ້າງໄກສົນໃຈສີ່ງອອ້ມຕົວແລະຄົນອອ້ມຂ້າງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຈິດໃຈຫຼາຍກວ່າວັດຖູ ເປັນຄົນສ້າງສັງເກດມີໂລກສ່ວນຕົວສູງເບີ່ງໂລກໃນແງ່ດີແລະຮູ້ຈັກປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບສີ່ງຕ່າງໆໄດ້ດີ

8.ມັກອ່ານໜັງສື>> ເປັນຄົນຊ່າງຝັນ ອອ່ນໂຍນ ແລະອອ່ນໄຫວງ່າຍ ມີຄວາມຄິດລະອຽດອອ່ນເລິກຊືງ ຫົວດດີ ແກ້ປັນຫາສະເພາະໜ້າໄດ້ດີ ຮັກຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ກຽດຄວາມວູ້ນວາຍ ແຕ່ຍັງຕີດນີໃສຄວາມເປັນເດັກ ມັກເອາແຕ່ໃຈຕົວເອງ ໃຈນ້ອຍຂາດຄວາມໜັກແນ່ນແລະໄມ່ຄ່ອຍເຊຶ່ອມັນໃນຕົວເອງ

9. ມັກເລື້ອງໄອທີ>> ມັກ ການຮຽນຮູ້ແລະສະແວງຫາສີ່ງໃໜ່ ບໍ່ຢຸດນີ້ງ ຢາກຮູ້ຢາກລອງໄປທຸກຢ່າງ ຮັກຄວາມມ່ວນຊື່ນເບີ່ງສີ່ງອອ້ມຂ້າງດີໄປໜົດ ຮູ້ຈັກຫາທາງອອກທີ່ດີໃຫ້ກັບຊີວີດມີນ້ຳໃຈແລະເຄົ້າລົບໃນຄວາມຄິດຂອງຜູ້ອື່ນພໍໆກັບຄວາມຄິດຂອງຕົວເອງມັກວີທະຍາສາດເປັນຄົນເຂົ້າໃຈຊີວີດແ
ລະໂລກເປັນຢ່າງດີບໍ່ຍ້ານການປະເຊີນໜ້າກ້າຮັບປັນຫາທີ່ຈະເກີດຂື້ນໄດ້ແລະສາມາດແກ້ໄຂມັນດ້ວຍສະຕິປັນຍາມີຄວາມຄິດຮອບຄອບມັກຄວາມຈີງ
ຄວາມຖຶກຕ້ອງ ຈື່ງເປັນຄົນທ່ຽງຕົງມອງການໄກແລະມັກຄວາມກ້າວໜ້າ

10. ມັກການທ່ອງທ່ຽວ>> ມີຊີວີດຢູ່ບົນພື້ນຖານຂອງຄວາມເປັນຈີງມີຄວາມມຸ່ງມັນ ໃຈຄໍໜັກແນ່ນ ຮັກຄວາມສະງົບ ເກັບຄວາມຮູ້ສືກເກັ່ງ
ເປັນຄົນທີ່ວ່າງຕົວດີ ມາດ໌ດີ ເຮັດຫຍັງມັກຈະມີເຫດຜົນຮອງຮັບເໜີບໍ່ຫວັ່ນໄຫວກັບສີ່ງອອ້ມຕົວ ແລະມັ່ນໃຈໃນຕົວເອງສູງ
ขึ้นไปข้างบน Go down
http://soukphathai.forumlo.com
 
ທາຍນິໃສຈາກ10 ງານອາດີເລດສຸດHotຂອງໄວລຸ້ນ
ขึ้นไปข้างบน 
หน้า 1 จาก 1

Permissions in this forum:คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
SOUKPHATHAI :: THINK SECTION :: MISCELLANEOUS THINK [ເວົ້າເລື້ອງທົ່ວໄປ]-
ไปที่: